Čermenské slavnosti 25.6.2016

28. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
plakat

Soubory, které budou vystupovat na Mezinárodních Čermenských slavnostech

KUD BRODOSPLIT z Chorvatského Splitu

KUD BRODSPLIT Chorvatsko SplitSeniorská sekce uměleckého souboru Brodosplit, který se již více než 45 let věnuje tancům a písním především z překrásné Dalmácie. Na staré tradice navazují všechny části souboru, a to od dětí předškolního věku až po seniorskou sekci, která se v rámci Čermenských slavností představuje v České republice poprvé. Soubor zahrnuje i mandolínový orchestr, jehož členové společně s taneční složkou vystoupí s překrásnými dalmátskými písněmi i původními tanci v autentických krojích.

DUN – DANG a KOKLE orchestr z Lotyšské Dundagy

DUN - DANG a KOKLE orchestr z Lotyšské Dundagy

Lotyšský soubor je složený ze dvou skupin – taneční a hudební.
Taneční soubor Dun-dang z Dundagy, působí na umělecké scéně v Lotyšsku již od roku 1947. Skupina, která se nám představí, je mladší složkou souboru. A přestože spolu působí teprve druhý rok, dosáhla již během této velmi krátké doby mnoha úspěchů na domácí scéně, např. na Lotyšském mládežnickém festivalu písní a tanců v Rize.
Hudební soubor, který doprovází tanečníky, je soubor hráčů na typický lotyšský hudební nástroj „kokle“ (strunný nástroj, který se během staletí přeměnil z původně 5-9 strunného na současný 33 strunný nástroj). Byl založen v roce 1993 a působí při hudební škole Dundaga. Pravidelně se účastní hudebních festivalů v celé Evropě a ve svém bohatém repertoáru mají skladby nejen lidových umělců, ale i moderních skladatelů a dále skladby klasické, vokální i instrumentální.

HŘEBEČSKÝ TANEČNÍ SOUBOR z Moravské Třebové

Hřebečský taneční soubor z Moravské TřebovéRegion „ Hřebečsko“ byl od počátku 12. století osídlen německým obyvatelstvem a tvořil německý jazykový ostrov. Soubor se téměř výhradně věnuje právě obyčejům, zvykům a kultuře odlišné od českého okolí. Vznikl v roce 1995 při Sdružení Němců, a impulsem byla spolupráce se Strážnicí. V době založení byl soubor podporován MKČR z programu národnostních menšin, protože většina jeho členů pocházela v té době z řad německé menšiny. V současné době je soubor smíšený, postupně s odrůstající mládeží se střídají noví příchozí z české strany. Repertoár souboru jsou hlavně regionální německé tance z Hřebečska. Kromě toho se soubor učí i jiné německé tance z pohraničních oblastí. Kulturní radou krajanského spolku v Německu byl soubor navržen na mimořádnou cenu za uchování Hřebečských tradic. Soubor se účastní kulturních vystoupení v okolí i programů německých svazů v České republice. Má za sebou mnoho úspěšných vystoupení v zahraničí – převážně v Německu.

Jaro z Ústí nad Orlicí

Jaro z Ústí nad OrlicíSoubor písní a tanců Jaro byl založen v roce 1965 v Ústí nad Orlicí a vloni tak oslavil již půlstoletí od svého vzniku. Původní repertoár tvořily dnes již neobnovované slovenské tance a písně.
Současné regionální zaměření má své zdroje v dochovaných písemných pramenech z Podorlicka. Tomu odpovídají i jednotlivé názvy tanců: Sedlácké, Tkalcovské, O posvícení, Já mám trakař novej atd. V nich se často objevují nejen typické regionální tance a písničky, jako např. mateníky a obkročáky, ale i třeba dupáky, řezankové apod.
Jaro několikrát hostovalo na Slovensku, v Polsku, Nizozemí, SRN, Itálii, Slovinsku a např. i v USA.
Repertoár lidové muziky Jara je z větší části zaměřen především na oblast Podorlicka, ale s chutí si zahrají i z rozsáhlého moravského i slovenského repertoáru nebo z různých částí celého světa. Jako muzika se představili např. také v v Mexiku, Brazílii a Jižní Koreji.

KOREA WTIMES z Jižní Korei

Korea WtimesVelmi atraktivní soubor nedávno oslavil 15 let od svého založení. Základní části souborů jsou dospělí muzikanti i taneční složka. Celoročně se věnují výuce starých autentických tanců i písní, pořádají také mnohé taneční kurzy i pro děti. Soubor vystupuje pravidelně na řadě prestižních festivalů i koncertů. Vydává dokonce i svůj čtvrtletní časopis, který je věnován obecně korejskému umění.
Do České republiky přijede poprvé taneční skupina, doprovázená hudebníky, kteří hrají na velmi atraktivní typické korejské hudební nástroje, jako jsou bubny, flétny, gongy a další. Celý soubor vystupuje v tradičních korejských šatech.

JITŘENKA z Dolní Čermné

Jitřenka Dolní ČermnáHlavním impulsem založení souboru byly právě Čermenské slavnosti, na kterých až do roku 1995 chyběl domácí soubor. Proto Jitřenka počátkem letošního roku oslavila 20. výročí velmi zdařilým koncertem, na kterém nechyběli zakládající členové souboru.
Soubor se představil na mnoha úspěšných vystoupeních na domácí i zahraniční scéně (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, SRN, Lotyšsko, Itálie, Bulharsko aj.). Účastní se pravidelně mnoha kulturních akcí i v nedalekém okolí.
Ve vlastní tvorbě čerpá převážně z regionálních původních pramenů. Snaží se tak oživit dávno zapomenuté tradice, např. v pásmech Čermenské štandrle či Svatojakubská noc. V řadě vlastních stylizovaných pásem si děti formou her a říkadel připomínají stará tradiční řemesla (Na pastvě, Jarmark, Na řemesla, Husy). Každým rokem Jitřenka nacvičuje nové pásmo. V nich se pravidelně objevují tradiční a typické východočeské tance, jako mateníky, obkročáky, kalamajky a další.
V současné době má soubor okolo 40 členů, převážně z Dolní Čermné.

Tento víkend hostoval dětský folklorní soubor Jitřenka na slovenském festivalu Krojované bábiky v Popradu, Velké

Na dvou plesech se Jitřenka představila s tak trochu netradičním vystoupením. Děvčata si nacvičila

Koncem července se dětský soubor Jitřenka opět po roce vydal do zahraničí, tentokrát na

Ve čtvrtek 19.6.2014 se od 19.00 uskuteční v evangelickém kostele v Horní Čermné koncert

Kromě 3 českých souborů i soubory z Gruzie, Chorvatska a Slovenska se již za

  Třetí červencový týden hostovala Jitřenka na turné v chorvatské Dalmácii. Absolvovala dva koncerty

Všechny aktuality

Čermenské slavnosti

2001

Maticiarik

2003

Vlcnovjan

2004

Mbunda

Jitřenka

Liptovská Tep ...

20140802_131858

Chorvatsko- Da ...

IMG_6670